Elitasoft

Izrada internet poslovnih aplikacija i web sajtova


Saznajte više

O nama

Elitasoft je biro za računarsko programiranje koji se bavi razvojem web aplikacija i sajtova.

Imamo višegodišnje iskustvo u planiranju i realizaciji projekata iz različitih oblasti poslovanja. Naš rad se zasniva na pravljenju aplikacija i sajtova na osnovu potreba i želja klijenata. Na osnovu karakteristika i zahteva odredjujemo tehnologiju koju smatramo da je najpodesnija za ostvarenje cilja. Tokom razvoja aplikacija (ili sajtova) moguće je praćenje razvoja i testiranje od strane naručioca. Cilj nam je da klijentu pružimo ono što je potrebno i da klijentu olakšamo buduće poslovanje.

Tehnologija


Elitasoft

HTML5

HTML5 je najnoviji html standard sa dosta novih elemenata.

Elitasoft

PHP

PHP je programski jezik koji omogućava dinamičke sajtove.

Elitasoft

MySQL

MySQL je najpopularniji sistem za upravljanje bazom podataka.

Elitasoft

jQuery

jQuery je moćan alat koji pruža mnogo mogućnosti.

Lokacija