Aplikacija za evidenciju isticanja ugovora radnika

Objavljeno: 11.10.2023

Biro za projektovanje "Elitasoft" je u saradnji sa knjigovodstvenom agencijom "Fer Dil" napravila aplikaciju koja olakšava vođenje evidencije o datumima isteka radnika koji su zapošljeni na određeno vreme.

Strana za registraciju
Strana za registraciju.

Uz pomoć ove aplikacije moći ćete da unosite klijente tj. komitente, njihove radnike i datume njihovih ugovora. Na vaš uređaj ćete dobijati notifikacije 2 dana pre nego što radniku ističe ugovor. Proverićete u listi radnika koji su to radnici, i za kojeg klijenta, i možete blagovremeno obavestiti klijenta da radniku ugovor ističe. Radnici su vezani za klijente vaše agencije. Ako niste agencija koja ima više klijenata, već firma koja želi da ima uvid u datume isticanja ugovora svojih radnika, onda trebate uneti svoju firmu kao klijenta i možete unositi radnike.

Kako koristiti aplikaciju

Korišćenje aplikacije je krajnje uprošćeno. Imate 2 načina korišćenja aplikacije:

  1. Putem Vašeg android telefona.
  2. Putem Vašeg internet pregledača.

Da biste koristili aplikaciju na svom telefonu potrebno je da je preuzmete sa Google Play Prodavnice (Play Store). Kucajte u pretrazi "Elitasoft evidencija radnika" i naći ćete je u listi pretrage. Evo i linka do aplikacije: Play Store - Elitasoft - Evidencija radnika.

Ukoliko koristite Huawei android uređaj, omogućili smo vam da možete skinete aplikaciju sa AppGallery i da je na isti način koristite kao i ostali android korisnici. U AppGallery kucajte iste ključne reči, a evo i linka do aplikacije: Huawei AppGallery - Elitasoft - Evidencija radnika.

Drugi način korišćenja aplikacije je preko vašeg internet pregledača (Google Chrome, Firefox..). Možete pristupiti preko sledećeg linka: Elitasoft - Aplikacija za evidenciju radnika. Na ovaj način aplikaciji pristupate sa istom mejl adresom i šifrom. Ukoliko nemate nalog, možete obaviti registraciju preko ovog linka.

Navigacioni meni
Navigacioni meni.

Da biste dobijali notifikacije, koje stižu 2 dana pre isteka ugovora radnika, trebate imati instaliranu aplikaciju na svom android telefonu.

Korisnik mora biti registrovan da bi mogao da se uloguje u aplikaciju. Unesite Vaše ime i prezime, ima Vaše firme ili agencije, Vaš email i šifru koju ćete koristiti za logovanje u aplikaciju. Kad ste uneli ove podatke, kliknete na dugme "Registracija" i dobićete info da ste na unetu email adresu dobili email, koji ima link na koji treba da kliknete kako biste verifikovali svoj nalog i potvrdili pristup aplikaciji. Vodite računa da vam email adresa bude tačna prilikom registracije. Nakon potvrde verifikacionog linka Vaš nalog je spreman i možete koristiti aplikaciju.

Logujete se sa vašom email adresom koju ste koristili tokom registracije naloga i unosite šifru. Nakon uspešnog logovanja imaćete pristup navigacionom meniju. Možete unositi klijenta i zatim unositi radnike za tog klijenta sa njihovim datumom početka radnog odnosa i datumom završetka (zaposlen na određeno vreme). Aplikacija svako jutro proverava da li imate radnike kojima ističe ugovor ili im je ugovor istekao. Svi radnici čiji ugovori ističu za 2 dana ulaze u broj radnika čiji ugovor ističe i šalje se taj info korisniku na uređaj. Ova provera se obavlja svako jutro u 08:30. Ulaskom u aplikaciju nalazite te radnike i obaveštavate svog klijenta da radniku ističe ugovor. Klijent treba da javi da li produžava ugovor radniku na određeno, da li ga zapošljava na neodređeno ili ne želi da pravi novi ugovor sa radnikom. Ukoliko klijent zapošljava radnika opet na određeno vreme onda ulazite u karticu radnika, ažurirate njegov "Datum kraja ugovora" i sačuvate izmene. Ukoliko ga zapošljava na neodređeno vreme, onda možete deaktivirati radnika jer vam više nije potrebno da se taj radnik prati za datum isteka ugovora. To takođe možete odraditi u kartici radnika, ažuriranjem radnika tj. čekiranjem opcije "Deaktiviraj radnika", i čuvanjem izmena. Deaktiviran radnik se neće prikazivati u listama radnika osim ako ne čekirate opciju da se prikažu i takvi radnici.

Ukoliko imate poteškoća u vezi korišćenja aplikacije možete se obratiti programeru na email: info@elitasoft.com

Notifikacija
Primer notifikacije koja obaveštava da imate radnike kojima ističe ugovor.